Material d'ajuda

Presentació d'ofertes

Material d'ajuda per licitadors

Configuració de sobres

Material d'ajuda per òrgans de contractació

Obertura de sobres

Material d'ajuda per membres de custodis i mesa